Asım Duman Salonu (Panel Oturumları)
8.30-10.00KONGRE KAYITYer: N.E.Ü Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
10.00-10.50Oturum 1Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamdi ARBAĞ - N.E.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı
Esra ÖZEL - Selçuk Üniversitesi Tarih A.DAnadolu Selçuklu Döneminde Sağlık Hizmetleri
Dato Dr. Junaidah Binti KAMARUDDIN - National Defence University of Malaysia, MalaysiaLeadership and Competencies in Hospital Management
10.50-11.10Çay-Kahve Arası
11.10-12.00Oturum 2 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nimetcan Mehmet ORHUN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Keynote Speaker Prof. Dato Dr. Syed Mohamed ALJUNID SYED JUNID - International Medical University, MalaysiaMoving from ICD-10 to ICD-11: Challanges in Managing Casemix/System for Provider Payment
Prof. Dr. Chi-Chang CHANG - Chung-Shan Medical University, TaiwanThe Past, Present and Future of Health Management: Celebrating the 100th Anniversary of the Republic with Innovation and Excellence
12.00-13.30ÖĞLE ARASI
13.30-14.00AÇILIŞ PROGRAMIPROTOKOL KONUŞMALARI
14.00-15.45Panel Adı: Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Yönetiminde Gelecek TasavvurlarıPanel Başkanı: Prof. Dr. Bahadır FEYZİOĞLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. A. Zülfikar AKELMASağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Semra ULUSOY KAYMAKSağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Dr. M. Mahir ÜLGÜSağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Engin KARABAŞSağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
15.45-16.05Çay-Kahve Arası
16.05-17.30Panel Adı: Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Yönetim ve OrganizasyonuPanel Başkanı: Doç. Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ - N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi
Doç. Dr. Yasemin DURDURAN - N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim YardımcısıHastane Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirliğe Destek Çalışmaları
Dr. Öğr. Üyesi Osman ULUSAL - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.Üniversite Hastanelerinde Hasta Transfer Yönetimi
Hakan KABAN - N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi BaşmüdürüFinansal Sürdürebilirlik
Aysel KOÇAK - N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüÜçüncü Basamak Hastanede Sağlık Bakım Koordinatörlüğü Hizmetleri
Maristan Salonu (M5)
10.00-10.55Maristan -1Oturum Başkanı: Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU
-NS37Hastanede Çalışan Hemşirelerin Afete Hazırlık Algısının BelirlenmesiBelgin AKIN, Nurbanu ODACI, Melisa TOKSÖZ
-NS51Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme: Hatay İli ÖrneğiSema URNEK, Bestami KARA
-NS92Kriz Yönetimi ve HemşirelikUzm. Hem. Zeynep DINDAR, Dr. Gülbahar KESKIN
-NS96Depremzedelerin Bir Üniversite Hastanesine Başvurularının Değerlendirilmesi:Tanımlayıcı Çalışma Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ, Yasemi̇n DURDURAN, Esra HACILAR, Nebahat GÖNEN
10.55-11.05Ara
11.05-12.00Maristan - 2Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Nurullah KURUTKAN
-NS153Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi AlgılarıCuma FIDAN
-NS19Sağlık Bilişleri ve Siberkondri: Betimsel ve İlişkisel BulgularMesut ARDIÇ, Nilüfer Ceren AYDIN, Merve CAN-DEVELI
-NS32Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Sistemlerine Güvensizlik ve Mobil Sağlık-Kişisel Sağlık Kayıtlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesiSeda KIZIL, Rahime Nur DEMİR
-NS49DİJİTAL ORTAMDA SAĞLIK BİLGİSİ EDİNME VE TEYİT DAVRANIŞLARININ SİBERKONDRİA ÜZERİNE ETKİSİMehmet KILINÇ, Serap KILINÇ, Haticenur TURAN
12.00-16.00Ara
16.00-16.55Maristan - 3Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut ÇİMEN
-NS53Ülkelerin Risk Faktörlerine Göre Kümelenmesi: Sağlığın Ticari Belirleyicileri Kapsamında Bir AnalizBuse FİDAN TÜRKÖN, Salim YILMAZ
-NS31Azerbaycan Sağlık Sistemi FinansmanıMert HOROZ
-NS88ÖZGÜR VE KİSMİ ÖZGÜR ÜLKELERİN SAĞLIK HARCAMALARININ ÖZGÜRLÜK ENDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİOsman ŞENOL, Durmuş GÖKKAYA, Gökhan YILMAZ
-NS127Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Çalışmaİbrahim DOĞAN, Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR
-NS20ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARINDA SIKINTIYI TOLERE ETME VE DUYGUSAL EMEĞİN İŞ TATMİNİ İLE İLİŞKİSİŞerife GÜZEL, Hilal AKMAN DÖMBEKCİ, Volkan Can TOPUZ, Müjdat YEŞİLDAL
Darüşşifa Salonu (M7)
10.00-10.55Darüşşifa - 1Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şahi̇n KAVUNCUBAŞI
-NS101Hemşirelerde Ahlaki Zekâ ve Merhamet Yorgunluğu Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Araştırmaİsa GÜL, Özlem TUNA
-NS45İZMİR 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HELİKOPTER AMBULANS VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNurgül KÖMÜRCÜ, Emi̇ne ÇETİN ASLAN
-NS79AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ İLE YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİElif İŞLEK
10.55-11.05Ara
11.05-12.00Darüşşifa - 2Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat BOSTAN
-NS7Bir Tıp Fakültesi Hastanesinin Uluslararası Sağlık Turizmi Biriminin Verilerinin İncelenmesiHasan KÜÇÜKKENDIRCI, Mehtap YÜCEL, Yasemin DURDURAN, Berrin OKKA, Sema DILEK
-NS154SAMSUN’DA MEDİKAL TURİZM HİZMETİ VEREN SAĞLIK KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYLERİ: İNSTAGRAM ÖRNEĞİYaşar DEMİR, Erhan DAĞ, Yusuf Alper BAŞTÜRK, Pınar KARAKUŞ
-NS17Geleceğin Sağlık Profesyonellerinin Sağlık Turizmi Konusundaki Tutumlarının BelirlenmesiSinem YILDIRIM, Selma İrem ERKUL, Şerife Rümeysa TUĞAN, Berfin TÜRK, Yasemin AKBULUT
-NS136TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİOya ADIYAMAN, Mahmut AKBOLAT
12.00-16.00Ara
16.00-16.55Darüşşifa - 3Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
-NS4Sağlık Hizmetlerine Erişim Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik Çalışması: Dil/Kültürel Geçerlilik AşamasıMetin ATEŞ, Salim YILMAZ
-NS72ÖRGÜTSEL SAPMA VE NEZAKETSİZLİK DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİNDE İŞYERİNDE DIŞLANMANIN ARACI ROLÜ: (Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma)Ersin KARADENİZ, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Salih SARIALP
-NS6İL ACİL SERVİS HİZMETLERİNDE TEKNİK VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜŞuayip BIRINCI, Simten MALHAN, Şahi̇n KAVUNCUBAŞI
-NS26SAĞLIK PROFESYONELLERİNDE PALYATİF BAKIM BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE'DE BİR İLÇE DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİMeltem SAYGILI, Merve KARGIN
-NS144SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 3+1 UYGULAMALI EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ Merve ŞİMŞEK, Büşra EMÜL
Bîmârhâne Salonu (M4)
10.00-10.55Bimarhane - 1Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz IŞIK
-NS89Sağlık Yöneticilerinin Sözleşmeli Yönetici ve Performans Değerlendirme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri: Samsun, Bartın ÖrneğiMehmet KARABIYIK, Sedat BOSTAN
-NS129Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Mesleki Algılarına İlişkin Metafor ÇalışmasıYunus Emre ÖZTÜRK, Şeyma KAHVECI
-NS106 26, 27 ve 28. Dönemi Milletvekilliği Seçimlerinde Sağlık Çalışanlarının Temsiliyet Gücü Selda ARI, Nurperi̇han TOSUN, Di̇laver TENGİLİMOĞLU
-NS12TÜRKİYE KAMU HASTANE YÖNETİCİLERİNİN BİYOGRAFİLERİNİN İNCELENMESİFatmanur GÜLER, Doç. Dr. Mustafa NAL
10.55-11.05Ara
11.05-12.00Bimarhane - 2Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ümit ÇIRAKLI
-NS145Hekim Göçü Üzerine Bir İncelemeŞeyma PARLAK ULU
-NS86Sevk Zinciri Uygulaması Hakkında Paydaş Görüşlerinin DeğerlendirilmesiBeyza YAPICI, Oğuz IŞIK
-NS102Sağlığın Entelektüel BoyutuŞura ALAN
-NS107BİREYLERİN SAĞLIK KURUMU TERCİHLERİNİN SEVK ZİNCİRİNE UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİİrfan USTA, Pınar ÜNKÜR
12.00-16.00Ara
16.00-16.55Bimarhane - 3Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut AKBOLAT
-NS93SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME: DERLEME ÇALIŞMASIBüşra AKMAN, İsmail AĞIRBAŞ
-NS108Tele-Sağlık Uygulamalarının Karbon Ayak İzine Etkisi: Sistematik İçerik AnaliziPerihan ŞENEL TEKIN, Yonca ÖZATKAN, Fevziye BEKAR
-NS71Sağlık Alanında ChatGPT Kullanımı: VOSviewer ile Bir Bibliyometrik AnalizŞükran HIÇDURMAZ, İrem ŞENGÜN
-NS115Tarihte Kadim Tedavi Yöntemi Olarak DağlamaEsra ÖZEL
-NS137Gelecekteki Sağlık Teknolojisi Eğilimlerinin Sağlık Ekosistemine Etkilerinin Politika ve Yönetişim Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği11:Yüksek Lisans tez çalışmasından hazırlanmıştır.Arş. Gör. Elif Sena KAMBUR, Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM
Dâru't-tıb Salonu (M3)
16.00-16.55Dâru't-tıb - 1Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa NAL
-NS9HEKİM VE HEMŞİRELERDE MASLACH VE JACKSON TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ’NİN GÜVENİRLİK GENELLEŞTİRMESİNE İLİŞKİN BİR META ANALİZİ ÇALIŞMASI Birol YETIM, Özgür UĞURLUOĞLU
-NS15Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle İç Girişimcilik Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Özel Bir Hastane Grubu ÖrneğiFeyyaz AVCI, Mesut ÇIMEN
-NS11COVİD-19 PANDEMİ KLİNİKLERİ İLE DİĞER KLİNİKLERDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMAÜmit ÇIRAKLI, Tuğçe Cam UZUN
-NS10Sağlık Temalı Bir Üniversitede Akademik Başarıyı Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Tükenmişliğe Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir AraştırmaSefanur BURUNKAYA, Özlem GEDİK, Mustafa CANBAZ
-NS104HASTANELERDE GÖREV YAPAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE TÜKENMİŞLİKGülsen TOPAKTAŞ
Asım Duman Salonu (Panel Oturumları)
9.00-9.30Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu - Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, SABAK Yönetim Kurulu başkanıSağlık Yönetimi Programlarında Akreditasyon Süreci
9.30-10.55Panel Adı: Azerbaycan Sağlık Sisteminde TABİB YaklaşımıPanel Başkanı: Araz NESİROV - TABİB Başkan Yardımcısı
Fagan HASANZADE - TABİB Strateji ve Proje Yönetimi Şube MüdürüTABİB-in Stratejik Yol Haritası
Ziya MAMMADZADE - TABİB Süreç Geliştirme Şube MüdürüSağlık Sektöründe Devlet- Özel İş Birliği
Elçin AGAYEV - TABİB Denetim Şube MüdürüAzerbaycan Sisteminde Zorunlu Sağlık Sigortası ve TABİB Modeli
Azer İSMAYILOV - TABİB Abşeron Hastane DirektörüKamu Hastane Yönetiminde TABİB Yaklaşımı
10.55-11.15Çay-Kahve Arası
11.15-12.00Panel Adı: Sağlık Yönetiminde Fütürist YaklaşımlarPanel Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Çelik - Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dato Dr. Syed Mohamed ALJUNID SYED JUNID - International Medical University, MalaysiaManaging Efficiency in Hospital Services Using Big Data
Assoc. Prof. Zafar AHMED - Northumbria University, EnglandHealth Technology Assessment - Effective Decision Making for Health Sector (ONLINE)
12.00-14.00ÖĞLE ARASI
14.00-15.10Panel Adı: Yapay Zeka ve Sağlık HizmetleriPanel Başkanı: Prof. Dr. Ali KAHRAMAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Assoc. Prof. Ferhat Devrim ZENGUL - The University of Alabama at Birmingham, USAGenerative AI, Large Language Models and Future of Healthcare
Doç. Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu, Necmettin Erbakan ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Perspektifinden Sağlıkta Yapay Zeka
Dr. Nurettin ÖNER, The University of Alabama at Birmingham, USAApplications of Natural Language Processing and Text Mining in Healthcare
15.10-15.30Çay-Kahve Arası
15.30-16.40Panel Adı: Olağanüstü Durumlarda Sağlık YönetimiPanel Başkanı: Prof. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU - Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Ade Suzana Eka PUTRI - Andalas University, IndonesiaHealth System Resilience: Enhancing Health Sector Role in Disaster Risk Reduction (ONLINE)
Dr. Monica SCHOCH-SPANA - Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USAHow Communication with Communities Enables Hospital Functioning in Health Emergencies (ONLINE)
16.40-17.00Ara
17.00-18.00BÖLÜM BAŞKANLARI TOPLANTISI (N.K. Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Maristan Salonu (M5)
11.00-11.55Maristan - 4Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN
-NS128DİJİTAL KAMU VE ÖZEL HASTANELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: EMRAM 7 HASTANELERİ ÖRNEĞİDöne KAPLAN, M. Fevzi ESEN, A. Fatih DEVECI
-NS94SOSYAL MEDYA YÖNETİM VE STRATEJİLERİ: SAĞLIK KURUMLARI ÖRNEĞİTuba DÜZCÜ, Özlem ESKIL ÇIÇEK, Uygar ÜSTÜN
-NS134Sağlık çalışanları ile ilgili internette yapılan yorumların kişilerarası iletişim boyutu ile incelenmesiŞule KARADAĞ ALÇI
11.55-14.00Ara
14.00-14.55Maristan - 5Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gökhan ABA
-NS34ÇALIŞAN DOSTU İŞ YERİ ALGISININ PERFORMANSA ETKİSİ: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR SAHA ARAŞTIRMASITaşkın KILIÇ, Sinem GÜRGENTEPE
-NS41PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ HEKİM ALGISI ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASIEnver Samet ÖZKAL, Belkıs ÖZKARA
-NS152Özel ve Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Stres Düzeylerinin İş Performansına EtkisiAyşegül ÖZTEKIN
-NS77Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Şiddetin Performanslarına ve Tükenmişliklerine Etkisi (Giresun İli Örneği)Nilgün ULUTAŞDEMIR
-NS116Sağlık Bakanlığı Performans Rehberlerindeki Halk Sağlığı Göstergelerinin DeğerlendirilmesiSabanur ÇAVDAR
14.55-15.05Ara
15.05-16.00Maristan - 6Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Şule KARADAĞ ALÇI
-NS23Sağlık Hizmet Kullanıcılarının Engellilik Düzeylerine Göre Karşılaştıkları Problemler: Bir Özel Hastane ve Kamu Hastanesi KarşılaştırmasıŞahika KAN, Aysun DANAYIYEN, Gülay EKINCI
-NS5Aile Hekimliğine Kayıtlı Yaşlı Bireylerin Sağlık Durumunun İncelenmesiFerda BAŞOĞLU ERTAŞ, Mustafa NAL
-NS3Yaşlanan Türkiye’nin Yeni Yüzyılında Yaşlı Sağlığı Yönetimi: Sağlık Hizmeti Sunumu ve Personel İstihdamıİbrahim Hüseyin CANSEVER
-NS42Mültecilerin Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkisine Çoğulcu Bakış Açısı: Bir Sistematik DerlemeGözde TETIK, Semanur OKTAY
-NS135Yaşlı Bireylerin Sağlık Sistemine Güvenleri ve Sağlık Arama DavranışlarıAydemir ÇANKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Emel FİLİZ
16.00-16.10Ara
16.10-17.05Maristan - 7Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özgün ÜNAL
-NS35GELENEKSEL TIP TEKNOLOJİLERİBuket KAYA
-NS39Sağlık 4.0: Uzaktan Sağlık Hizmeti SunumuDilek UYSAL, Ömer CEYLAN, Kübra KAYA
-NS47DİJİTAL HASTANELERİN GELİŞİMİOsman ÖZEN, Mustafa NAL
-NS28Sağlıkta Dijitalleşme Geçici Bir Yenilik mi,  Kalıcı Bir Değişim mi? İngiltere Üzerine Bir DeğerlendirmeAli GÜVEN
Darüşşifa Salonu (M7
11.00-11.55Darüşşifa - 4Oturum Başkanı: Doç. Dr. Meltem SAYGILI
-NS50BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AMELİYATHANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ ALGILARININ KESİTSEL OLARAK BELİRLENMESİMehmet KOCA, Serdar DENİZ
-NS66HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMLERİNİN ANALİZİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİBurçin Nur ÖZDEMİR, Alper CİHAN, Faruk SÖNER
-NS117Sağlık Hizmetlerinde Algılanan Bekleme Süresinin Hastaların Kurumsal İmaj Algısına EtkisiPınar SUCU, Özgün ÜNAL
-NS99Hemşirelerin Çalışma Ortamı Güvenliği Konusundaki Davranış ve Farkındalığının Araştırılması: Konya İlinde Bir Kamu Hastanesi ÖrneğiEmel FILIZ, Adil AYDOĞDU, Cemile KARATAŞ
11.55-14.00Ara
14.00-14.55Darüşşifa-5Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gözde YEŞİLAYDIN
-NS33Kamu Sağlık Kurumlarının Tıbbi Cihaz Tedarik ve Ödeme Süreçlerine İlişkin Sektör Temsilcilerinin GörüşleriYıldırım ŞİMŞEK, Seda KUMRU
-NS21Türkiye’de Neden Uzman Optisyen / Optometrist Olmalı: Bir AraştırmaYalçın YILDIRIM, Emin AKSAN
-NS43SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN SAĞLIK İNSAN KAYNAKLARI NİCELİK VE NİTELİĞİNE YÖNELİK BİR ANALİZPelin YILIK, Umut BEYLİK
-NS68HASTANE YATAK KULLANIMININ VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İL DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRMAPelin YILIK
14.55-15.05Ara
15.05-16.00Darüşşifa-6Oturum Başkanı: Doç. Dr. Harun KIRILMAZ
-NS1HEMŞİRELERİN ETİK ANLAYIŞININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE İLİŞKİSİMerve YAYLACI, İbrahi̇m Hali̇l CANKUL, Suat PEKER
-NS155ÖTANAZİ UYGULAMALARININ ENTROPY AĞIRLIKLI TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİBüşra GÜL, Kübra TEKAYAK, Gamze DURUM, Tuba ARALAN
-NS60Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Bireylerin Hasta Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi: Erzurum İlindeki bir Devlet Hastanesi ÖrneğiNurşen AYDIN
-NS18Sağlık Okuryazarlığının Hasta Hakları ve Sorumluluklarına EtkisiHarun KIRILMAZ, Ceyda ATAÇ, Çağla GENÇ, Melike İNCE
16.00-16.10Ara
16.10-17.05Darüşşifa-7Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali ARSLANOĞLU
-NS74Türk Sağlık Sisteminde Özel Sektörün YeriHakan Oğuz ARI
-NS78Sağlık Sistemine İlişkin Güvensizlik ve Aşı Tereddütlüğü: Nitel Bir AraştırmaDuygu DENİZ ÇELİK, Emre İŞÇİ
-NS151Beyin Tümörlerinin Teşhisi İçin Inception Model Ailesi Yaklaşımıİshak PAÇAL, Ömer ÇELIK
-NS54Sağlık Hizmetlerinde Kullanıcı Katkılarına Yönelik Görüşlerin İncelenmesi Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırmaİsa GÜL, Beyzanur ÜSTÜNBAŞ, Hatip AYDIN
-NS29CİNSİYETE GÖRE SİGORTALILIK DURUMU VE HAKKANİYET: TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK GÖSTERGELERİNİN ANALİZİ Dr. Öğr. Üye. Aliye Aslı SONSUZ, Dr. Nuran ERASLAN
Bîmârhâne Salonu (M4)
11.00-11.55Bîmârhâne-4Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şeri̇fe GÜZEL
-NS132Güvenlik Kültürünün Sağlık Çalışanları Arasında İş Kazalarına Olan Etkisi Üzerine Bir İncelemeNükhet BAYER, Beratiye ONER, Arzu AYTEKIN
-NS105İş biçimlendirmenin işten ayrılma niyetine etkisinde işe tutulmanın aracılık rolü:Sağlık çalışanları örneğiMuhammet Ali ÇELEBİ
-NS84SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19 KORKUSU VE MESLEKI KAYGI DÜZEYLERININ YAŞAM MEMNUNIYETLERI ÜZERINE ETKISININ INCELENMESIKadri̇ye SÖNMEZ, İbrahim Halil CANKUL, Abdul Yusuf TUNCER
-NS109HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ ATIK YÖNETİMİ BİLGİ DÜZEYLERİ SİSTEMATİK DERLEMEMuhammet Samet AYCAN, Rümeysa METKİN, Aysun YEŞİLTAŞ
11.55-14.00Ara
14.00-14.55Bîmârhâne-5Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Halil CANKUL
-NS147YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN ALARM YORGUNLUKLARININ TIBBİ HATA YAPMA EĞİLİMİNE ETKİSİEsra SARIOĞLU, Mustafa AMARAT
-NS139YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YAŞANAN MALPRAKTİS OLGULARININ SİSTEMATİK DERLEMESİNursen KARADOĞAN CEYLAN, Afsun Ezel ESATOĞLU
-NS98Algılanan Hekim Yetkinliğinin Hasta Memnuniyetine Etkisinde Algılanan Hekim Empatisinin Aracı RolüHalil TÜRKTEMİZ, Özgün ÜNAL
14.55-15.05Ara
15.05-16.00Bîmârhâne-6Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail ŞİMŞİR
-NS95Yaşlılar ve Sanal Gerçeklik Teknolojisi: Bibliyometrik AnalizMustafa KAFES, Yusuf Yalçın İLERI
-NS69BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİNDEKİ ROLÜSema URNEK
-NS90TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNDE BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ: SİSTEMATİK BİR DERLEMEBeyzanur ÜSTÜNBAŞ
-NS130Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekaya Yönelik Genel Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalışmasıNazli KAYA, Emre İŞÇİ
-NS146Sağlık Hizmetlerinde Blokchain Teknolojisi: Bibliyometrik AnalizMustafa KAFES, Muhammed Yusuf AYDAMAK, Çağdaş Erkan AKYÜREK
16.00-16.10Ara
16.10-17.05Bîmârhâne-7Oturum Başkanı: Prof. Dr. Handan ERTAŞ
-NS150Peripartum Dönemde Kadınlarda Görülen Depresyona Yönelik Tarama, Önleme ve Tedavi Yaklaşımlarının Maliyet Etkililik Analizi: Literatür TaramasıFeyza GÜRBÜZ, Mehtap ÇAKMAK BARSBAY
-NS55Yaşlı Bireylerde Malnütrisyonun Tedavisine Yönelik Uygulanan Beslenme Desteğinin Sağlık Ekonomisine Etkisi: Sistematik DerlemeŞenay Burçin ALKAN, Lütfiye TEKPINAR
-NS97Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi Çalışmaları: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriGözde YALÇIN ULUTAŞ, Elif ERBAY
-NS87Robotik, Laparoskopik ve Abdominal Histerektominin Yaşam Kalitesi Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir AraştırmaÖzlem TAŞ, İsmail AĞIRBAŞ
-NS110Bariatrik Cerrahi için 23 Ülkedeki Geri Ödeme Kriterlerine Genel BakışEkin Begüm ÖZDEMIR, Filiz ÖZTÜRK, Güvenç KOÇKAYA, Kardelen ALSAN
Dâru't-tıb Salonu (M3)
11.00-11.55Dâru't-tıb-2Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emi̇ne ÇETİN ASLAN
-NS44 Covid-19’un Sağlık Ekonomisine Etkisi Üzerine Derleme ÇalışmasıÜmmühan YALÇINER, Yusuf Yalçın ILERI
-NS133Engellilik Nedeniyle Kaybedilen Sağlıklı Yaşam Yılları ile (YLDs) Toplam Sağlık Harcamaları İlişkisi, Türkiye ÖrneğiAysun DANAYIYEN, Gülay EKINCI , Erdinç ÜNAL, Semra BAYSAN, Hakan YILMAZTÜRK
-NS59Sağlık Harcaması ve Risk Faktörlerinin Daly Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ekonomilere Sahip Ülkeler Üzerine Bir AraştırmaBüşra GÜL, Gözde YEŞILAYDIN, Deniz Tugay ARSLAN
11.55-14.00Ara
14.00-14.55Kolokyum (Dr. Tezleri)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut AKBOLAT
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerde Bakımın Sürekliliğinin Tedavi Sonuçlarına ve Hastalığın Maliyetine Etkisinde Tedavi Uyumunun ve Hastalığın Şiddetinin Aracı Rolünün İncelenmesiBuse Mete
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre; Robot Yardımlı ve Açık Radikal Prostatektomi Ameliyatlarının Perioperatif Maliyetlerinin ve Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Bir Üniversite Hastanesi ÖrneğiSaniye Ezgi Gökdoğan
Biyokimya Laboratuvarlarında Akılcı Laboratuvar Uygulamasının Test İstemlerine Etkisinin DeğerlendirilmesiGülnur Tekin
14.55-15.05Ara
15.05-16.00Dâru't-tıb-3Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ni̇lgün ULUTAŞDEMİR
-NS57HASTA DENEYİMİ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÖNCELİKLİ STRATEJİLERİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ Yaşar GÖKALP
-NS36HASTA GÜÇLENDİRME KAVRAMININ GÖRSEL HARİTALAMA YÖNTEMİYLE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZİMelek YAĞCI ÖZEN, Aydan YÜCELER
-NS46HASTANELERDE HASTA ODAKLI YAKLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİEbrar ILIMAN YALTAGİL, Merve ŞİMŞEK
-NS111HASTANELERDE HASTA KARŞILAMA HİZMETLERİ İLE YENİDEN HİZMET ALMA NİYETİ İLİŞKİSİNDE HASTA MEMNUNİYETİ VE ALGILANAN KALİTENİN ARACI ROLÜ Sena PARLAK, Mahmut AKBOLAT, Zeynep GÜRSOL
-NS119Antibiyotik Kullanımın İlaç Kullanmaya İlişkin Sağlık İnancına EtkisiMahmut AKBOLAT, Hatice TURHAN
16.00-16.10Ara
16.10-17.05Dâru't-tıb-4Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin AKBULUT
-NS75Covid -19 Pandemisi'nin Türkiye Ekonomisine Etkileri (2020 – 2023 Veri Analizi)Emin AKSAN, Gökdeniz ÖZEL
-NS82Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Fiili Poliklinik Maliyetlerinin SUT Fiyatları ile Karşılaştırılmasıİbrahim DOĞAN, İsmail AĞIRBAŞ
-NS138Slovenya için Sağlık Sektöründe Üretim Maliyetlerini Etkileyen Mal ve Hizmet Fiyatlarında Yaşanan Değişimlerin İncelenmesiYaren ERKUT, Selin ÖKÇÜN, Mustafa KURNAZ, Güvenç KOÇKAYA
-NS149Küresel Sağlık Yönetimi, Güvenlik ve Ekonomi: Covid-19 Pandemisi Mustafa Fati̇h HAYIRLIOĞLU
-NS91KÜRESEL HASTALIK YÜKÜ AÇISINDAN TÜRKİYE: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA ve DEĞERLENDİRMEUmut BEYLIK, Fatih ORHAN, Fırat SEYHAN, Harika ŞEN
Asım Duman Salonu (Panel Oturumları)
9.00-10.10Panel Adı: Özel Sağlık SektörüPanel Başkanı: Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ - Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Assoc. Prof. Ferhat Devrim ZENGUL - The University of Alabama at Birmingham, USAWhy USA is Still Leading the World in Healthcare Innovation and Entrepreneurship?
Oğuz ENGİZ - Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği (ASKD) BaşkanıÖzel Hastanelerdeki Organizasyonel Farklılaşmalar ve Bunun Hizmet Kalitesine Etkileri
Hüseyin ÇELİK - DETESADER Değer Temelli Sağlık Derneği Başkan Yrd.Değer Bazlı Ödemenin Özel Sektörde Uygulanabilirliği
10.10-10.30Çay - Kahve Arası
10.30-11.20Panel Adı: Yapay Zeka ve HukukPanel Başkanı: Prof. Dr. Nuran KOYUNCU - Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Dr. Nurettin ÖNER - The University of Alabama at Birmingham, USAThe Rise of a Disruptive Technology: Financial, Social and Ethical Implications of AI?
Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ - Özyeğin Üniversitesi Hukuk FakültesiSağlıkta Yapay Zeka Kullanımı ve Hukuki Sorunlar
11.20-12.00KAPANIŞ PROGRAMI
12.00-18.00SOSYAL PROGRAM (KONYA TURU)
Maristan Salonu (M5)
9.00-9.55Maristan-8Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ALTUNTAŞ YILMAZ
-NS52TÜBERKÜLOZ İNSİDANSI VE ÖLÜM ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÇOKLU DEĞİŞKENLİ BİR ANALİZGülnur İLGÜN, Burcu ÇATAL
-NS103Türkiye'de HIV/AIDS Yükü Değerlendirmesi ve 2030 TahminiYaren ERKUT, Mustafa KURNAZ, Selin ÖKÇÜN, Güvenç KOÇKAYA
-NS16Spinal Musküler Atrofi Tedavisinde Maliyet-Etkililik Analizi Üzerine Sistematik DerlemeEli̇f ÇAVDAROĞLU, Lütfi̇ye TEKPINAR, Kpedetin Sandrine HOUNKPE
-NS113Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Ülkelerinde Risk Faktörlerine Bağlı Ölümlerin Oran Analizi Yöntemiyle DeğerlendirilmesiAhmet Yasin YEŞILDAĞ, Ferit SEVIM
-NS124HASTANE KALİBRASYON HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: RETROSPEKTİF BİR ARAŞTIRMAÖzer ARIK, Müjdat YEŞİLDAL, Yunus Emre ÖZTÜRK, Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ
9.55-10.05Ara
10.05-11.00Maristan-9Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan ERDEM
-NS114TÜRKİYE'DE SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNDE AKTİF ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERİN EĞİTİM, TECRÜBE VE WEB OF SCİENCE YAYIN PERFORMANSLARIMustafa FİLİZ, Yusuf KARAŞIN, Mehmet Nurullah KURUTKAN, İsmail ŞIMŞIR
-NS81İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİEce UĞURLUOĞLU ALDOĞAN, Hi̇dayet ÖZER, Gi̇zem ARMAĞAN, Naci̇ye ÖZKAN, Ahmed EL ALU
-NS125Genel Popülasyonlarda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Akılcı İlaç Kullanımı ile İlişkisi: Bir Meta-Analiz ÇalışmasıGazi ÜNLÜ
-NS126Ameliyathane Hemşirelerinin Kesici Delici Alet Yaralanmalarında Tutum ve Görüşleri: Fenomenolojik YaklaşımSaide FAYDALI, Zeliha BIRER, Şerife Didem KAYA
Darüşşifa Salonu (M7)
9.00-9.55Darüşşifa-8Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kübra KÜÇÜKŞEN
-NS58Hastanede Kullanılan İlaçların ABC ve XYZ Yöntemleri İle Stok Analiziİsa GÜL, Vahit YİĞİT
-NS56Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Afiliye Öncesi ve Sonrası Döner Sermaye Finansal Performansının Finansal Oranlar Yoluyla DeğerlendirilmesiTuncay AKAR, Güler KOŞTI, Ömer GIDER
-NS48GETAT BİRİMİNİN SAĞLIK EKONOMİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİYusuf Yalçın İLERİ, Halenur Vuslat ŞIK
-NS148Nüfus Yaşlanmasının Sağlık Ekonomisi Üzerine EtkisiMustafa Fati̇h HAYIRLIOĞLU
-NS70İLLERE GÖRE GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA İLE ÖLÜM NEDENLERİMeliha Meliş GÜNALTAY, Ferda IŞIKÇELIK, İsmail AĞIRBAŞ
9.55-10.05Ara
10.05-11.00Darüşşifa-9Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan Hüseyin TEKIN
-NS61SAĞLIKTA ŞİDDET İLE İLGİLİ YAPILAN HABERLERİN MEDİMAGAZİN HABER PORTALI ÜZERİNDE İÇERİK ANALİZİProf. Dr. Handan ERTAŞ, Nidanur DEMİRHAN, Doç. Dr. Fatma Özlem YILMAZ
-NS62SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN İŞİN ANLAMLILIĞINA ETKİSİHanife TIRYAKI ŞEN, Nimet POLAT, Safiye ŞAHIN
-NS83Psikolojik sağlamlığın saldırganlık üzerindeki etkileri: Hemşireler üzerinde bir araştırmaKubilay YILMAZ, Aysun YEŞILTAŞ
-NS118Post-truth Kavramı ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi Açısından EtkisiDoç. Dr. Ayhan ULUDAĞ , Arş. Gör. Muhammed Yusuf AYDAMAK
-NS131SAĞLIK YÖNETİMİ ALANINDA BİLGİNİN ÜÇ METRİSİ VE KULLANIMI: ENFORMETRİ (INFORMETRICS), BİBLİYOMETRİ (BIBLIOMETRICS) VE BİLİMETRİ (SCIENTOMETRICS) Fatih ORHAN, Fırat SEYHAN, Umut BEYLIK
Bîmârhâne Salonu (M4)
9.00-9.55Bîmârhâne-8Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah ÖKSÜZ
-NS27Organ Nakli Verilerinin Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Hastanesi ÖrneğiEli̇f ÇAVDAROĞLU, Aysun YEŞİLTAŞ
-NS40B12 TEST İSTEMİNİN AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI PROJESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİGülnur TEKİN, Ferdi̇ BİŞKİN
-NS64Yalın Altı Sigma Metodolojilerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Kullanımı: Sistematik DerlemeMüge YEKE, Meltem MERAN ÇAĞLAR, Merve MANGA
-NS120HIV/AIDS TEDAVİ KAPSAMLARININ EPİDEMİYOLOJİK GÖSTERGELERE ETKİSİNİN İNCELENMESİGökçen ÖZLER, Burak TEKEREK, Kübra SÜTCÜ
-NS112ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-SAĞLIK VE DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİGülbi̇ye YENİMAHALLELİ YAŞAR, Meli̇ha Meli̇ş GÜNALTAY, Nur Asena ARAS, Dheyauldeen Mahmood Falhan FAIHAN, Pinar AYKAÇ, Ergül Nur ATA, Yağmur KAPLAN, Si̇nem Revna DEMİR, Zeynep Sude BÜYÜKATEŞ, Sezai̇ ALTINDAŞ, Mehmet POLAT, Umut DEMİRELLİ
9.55-10.05Ara
10.05-11.00Bîmârhâne-9Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurşen AYDIN
-NS63Hastanelerde Mantar Yönetiminin Çalışanların İş Stresi Üzerindeki Etkisinde Çözüm Odaklı Olmanın Aracı RolüZeynep Merve DİNLER, Mahmut AKBOLAT
-NS122ROL ÇATIŞMASI VE ROL BELİRSİZLİĞİNİN HASTA GÜVENLİK KÜLTÜRÜNE ETKİSİMahmut AKBOLAT, Çiğdem UĞAN, Elanur ARIKAN
-NS123Girişimcilik, benlik saygısı ve duygusal zekâ: Bir aracılık modeli önerisiNurşen AYDIN, Merve ÇARKIT İÇEL, Mesut KARAMAN
-NS25BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN SAĞLIK ANKSİYETESİ ÜZERİNE ETKİSİEmre AKGÜN, Mehmet KILINÇ
-NS38ÖZEL HASTANELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: ANKARA MEMORIAL VE YÜZÜNCÜ YIL HASTANELERİ ÖRNEĞİAybüke YILDIZ MISIRLI